Saygıdeğer meslektaşlarımız, bilim insanları, değerli sektör çalışanları ve sanayiciler sizleri 10-11 Aralık 2021 tarihlerinde DİYARBAKIR’da düzenlenecek olan Türkiye 11. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi ve Sergisi’ne (MERSEM 2021) davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

 

Doğal taş sektörü; üretim boyutu, yatırım seviyesi, sağladığı istihdam ve katma değer ile ülkemiz madenciliğinde önemli bir yere sahiptir. 21 yılı aşkın süredir TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenmekte olan ve doğal taş sektöründeki gelişmelerin her yönü ile değerlendirildiği kongrede doğal taş madenciliğinin çevresel ve hukuki problemlerini, ocak ve fabrika işletmeciliğindeki gelişmeleri, doğal taş mimari uygulamalarını, kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını ayrıca bir yılı aşkın süredir etkisinde bulunduğumuz pandeminin Türkiye ve Dünya doğal taş sektörü üzerindeki etkilerini çeşitli ülkelerden ve değişik platformlardan katılımcılar ile değerlendirmeyi planlıyoruz.

 

Kongrede teknik ve bilimsel konuların yanı sıra sektörel konular da ele alınarak sektör ile ilişkili her platformdan kişilerin bir araya getirilmesini, yeni işbirliği, fikir alışverişleri ve dayanışma fırsatlarının geliştirilmesini hedefliyoruz.

 

Sizleri MERSEM 2021’de görmekten mutluluk duyacağız.

 

 

 

 

 

Özetlerin Son Gönderilme Tarihi

7 HAZİRAN 2021

Yazarlara Özet Kabul/Ret Bildirilme Tarihi

21 HAZİRAN 2021

Tam Metinlerin Son Gönderilme Tarihi

9 AĞUSTOS 2021

Hakem Görüşlerinin Yazarlara Bildirilme Tarihi

13 EYLÜL 2021

Düzeltilmiş Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi

18 EKİM 2021